Zones de servei a Catalunya.

Redama proveïdor de serveis sense fil WISP, brinda serveis en zones rurals on els grans operadors nacionals no tenen cobertura suficient per a garantir el correcte funcionament d'uns dels serveis fonamentals en els habitatges i treballs dels ciutadans: Internet.

La cobertura del nostre servei és obtinguda a través de xarxa pròpia de repetidors situats a les principals torres d'emissió de Cellnex Telecom entra altres proveïdors. La tecnologia d'interconnexió de torres utilitza el protocol propietari airFiber de fabricant nord-americà Ubiquiti permetent fins a 2 Gbps de prestacions simètriques!

La connexió és garantida per antenes sectorials de cobertura angular que permeten il·luminar des locaciones elevades amb visió directa les teulades i terrats dels clients. En cada instal·lació un equip receptor encastat en una antena direccional de mida petita garanteix el cabal contractat.