WiFi4EU per a municipis a Catalunya.

Seguint el programa de subvencions Europees per a la connectivitat WiFi en espais públics com parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de municipis, Redama ofereix un pla segons projecte de preus molt reduïts costat de estudi i proposta gratuïtes.

El nostre equip a través del utilitzo d'eines professionals d'estudi de cobertura com Radio Mobile verificarà la cobertura de cada punt d'accés a les locaciones indicades per part de l'ajuntament. Estudiarà els punts de llums disponibles per al correcte funcionament o si no proposarà la instal·lació d'un sistema d'alimentació solar.

El resultat esperat és brindar connexió WiFi als ciutadans a través d'una clau via web utilitzant una màscara d'identificació.

Redama és una empresa autoritzada per part de la comissió Europea per al projecte WiFi4EU.