Internet rural il·limitat per a PIMES.

Redama AIRE PRO

Redama internet via ràdio de qualitat professional per a petites i mitjanes empreses en zones i polígons oblidades per part dels grans operadors nacionals o on el preu via ràdio és prohibitiu i fora de mercat.

Volem oferir connexions simètriques a Internet d'àmplia capacitat de cabal per a totes les vostres necessitats laborals. La latència de connexió a Internet serà òptima per cadascuna de les tasques diàries a Internet d'una empresa.

Característiques tècniques:

  • Fins a 30 megues simètrics de velocitat.
  • IP fixa.
  • Encaminador encastat en antena.

A partir d'quaranta euros a l'mes.

Alta única de treciento noranta euros.

Mireu el nostre presentació per a empreses i la nostra cartera clients.

Crida per informacions a l' 938 96 27 75 o envia un WhatsApp a l' 660 922 890.